https://soneas.com/wp-content/uploads/2022/10/dekor1.png

Támogató szolgáltatásokEgészség és biztonság

https://soneas.com/wp-content/uploads/2022/10/nyil.png
https://soneas.com/wp-content/uploads/2022/10/nyil.png
https://soneas.com/wp-content/uploads/2022/10/nyil.png
https://soneas.com/wp-content/uploads/2022/10/jobbnyil.png
https://soneas.com/wp-content/uploads/2022/10/jobbnyil.png
https://soneas.com/wp-content/uploads/2022/10/jobbnyil.png

Egészség és biztonság

A jogszabályoknak való megfelelés mellett a legfontosabb felelősségünk, hogy megvédjük dolgozóink és a telephelyeinken megforduló emberek egészségét és biztonságát. A SONEAS felelősnek érzi magát a biztonságos munkakörnyezet kialakításáért és fenntartásáért.

Az Uniós keretirányelvekkel összhangban a hazai jogszabályok szigorúan előírják ezt a területet. Ezen kívül a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, számos területet behatárol (pl. rákkeltő anyagokkal való munkavégzés, egyéni védőeszközök, képernyő előtti munkavégzés stb.)

A vegyipart jelentősen érinti a globális REACH és CLP jogszabály, amely minden tagállamra kötelező érvényű.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem egy zárt, interatív folyamat, amelyet a jól ismert PDCA-ciklus jellemez.

https://soneas.com/wp-content/uploads/2022/10/Kep1-300x204-1.png

Terv

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság a munkahelyi sérülésekhez, mentális és fizikai megbetegedésekhez és halálesetekhez vezető veszélyek azonosítását, felderítését és megelőzését jelenti. A kockázatértékelés során ezeket a veszélyeket aszerint rangsoroljuk, hogy milyen mértékben és milyen gyakran fordulnak elő. Miután azonosítottuk, intézkedési tervet és megoldási stratégiát dolgozunk ki az azonosított problémákra és a nem-megfelelőségekre (P). A veszélyek azonosítása során fontos, hogy szorosan együttműködjünk a különböző területekkel, hogy a lehető legátfogóbb kockázatértékelést készíthessük el.

Megoldás

Az intézkedési tervben és a megelőzési stratégiában, , a kollektív védelmet és a technikai megoldásokat részesítjük előnyben az egyéni védőeszközök használatával szemben. Teszünk hosszú távú beruházásokat a környezeti kibocsátások és a munkavállalók terheinek csökkentése érdekében, a vállalat folyamatos fejlődésének elérése mellett (D).

Ellenőrzés

A megtett intézkedéseket és a megelőzés stratégiai célkitűzéseinek nyomon követését folyamatosan értékeljük, hogy a fennmaradó kockázatokat a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kiküszöböljük (C)

Cselekvés

Az ellenőrzés következtetései további intézkedések meghozatalának szükségességéhez vezethetnek, amelyek a következő tervezési szakaszba visznek. Ha elégedettek vagyunk, lezárhatjuk ezt a folyamatot. (A)

A munkavállalók számára az egyik legnagyobb kockázatot a vegyi anyagokkal való munka jelenti, ezért szakmailag képzett munkavállalókat alkalmazunk. A SONEAS Vegyipari Kft. belső és külső képzésekkel biztosítja dolgozói folyamatos szakmai fejlődését. A SONEAS Vegyipari Kft.-nél használt összes vegyi anyag biztonsági adatlapja egy központi adatbázisban elérhető. Az anyagokat a REACH és CLP előírásoknak megfelelően kezeljük és tároljuk.

Tevékenységi területek:

 • A munkavállalók kényelmének javítása: a vegyiparban az egyéni védőeszközök használata fontos és elkerülhetetlen, ezért a munkavállalók különböző típusú védőeszközök közül választhatnak.
 • A személyes ellenőrzés mellett a területen elhelyezett piktogramok/plakátok folyamatosan emlékeztetik a munkavállalókat a szabályok/előírások betartására.
 • Minden sérülést és balesetet kivizsgálnak. A balesetekkel kapcsolatban külön képzéseket tartunk, hogy a munkavállalók tisztában legyenek a rájuk vonatkozó szabályokkal. Csökkentjük a felmerülő veszélyeket és kockázatokat.
 • Szoros kapcsolattartás a vállalat különböző területeivel, a munkakörnyezet és a munkakörülmények folyamatos javítása, innovatív megoldások előmozdítása.
 • Veszélyes és nem veszélyes gépek és technológiák üzembe helyezése, ellenőrzése és biztonsági ellenőrzése, valamint munkakörnyezeti és emissziós mérések elvégzése.
 • Orvosi vizsgálatok és szűrővizsgálatok koordinálása.
 • A munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet érintő jogszabályok változásainak nyomon követése és végrehajtása.
 • A vállalat nagyszámú fiatal munkavállalót foglalkoztat, ezért a munkahelyi biztonság és egészségvédelem tudatosítása és a munkaképesség fenntartása szociális szempontból fontos feladat.
 • Anyagok nyilvántartásba vétele. Segít nyomon követni az Európai Unióban jelen lévő és használt vegyi anyagok kockázatait és az Európai Unión belüli mozgását.
 • Hulladékgazdálkodás és tárolás, az újrahasznosítási lehetőségek feltárása és kiaknázása a környezetterhelés csökkentése érdekében, szelektív hulladékgyűjtés.
 • Kapcsolatfelvétel a hatóságokkal.
 • Belső és külső ellenőrzések szervezése és irányítása.

Az erős munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági gyakorlatok segítik a munkáltatókat és a munkavállalókat az őket fenyegető kockázatok kezelésében. Az előnyök közé tartozik a helyszíni balesetek minimalizálása, az egészségesebb munkahelyek kialakítása, a termelékenység növelése, a jobb munkaerő-toborzás és -megtartás, valamint a kevesebb bírság és munkabeszüntetés.

https://soneas.com/wp-content/uploads/2022/10/dekor1.png